Hỗ trợ trực tuyến
Ms Mai
zalo
0981 455 977
Mr Bính (Hà Nội)
zalo
0947 633 588
Mr Mạnh (Đà Nẵng)
zalo
0941 038 536
Tuấn Anh (TP.HCM)
zalo
0981 300 877
Hotline Kỹ thuật
zalo
0941 552 442
Hotline Tiếp Nhận Khiếu Nại
zalo
0916.513.382
icon-phone
Thống kê truy cập
Sắp xếp:

Chỉ phẫu thuật(35)

Chỉ vicryl 2.0 mã W9121

Chỉ vicryl 2.0 mã W9121

Mã sp: Chỉ vicryl 2.0 mã W9121
Giá bán: 50,000 đ
vicryl 4-0 mã VCP310

vicryl 4-0 mã VCP310

Mã sp: vicryl 4-0 mã VCP310
Giá bán: 55,000 đ
Chỉ vicryl số 3/0 mã V423H

Chỉ vicryl số 3/0 mã V423H

Mã sp: Chỉ vicryl số 3/0 mã V423H
Giá bán: 50,000 đ
Chỉ vicryl khâu trong 4.0 mã V214H

Chỉ vicryl khâu trong 4.0 mã V214H

Mã sp: Chỉ vicryl khâu trong 4.0 mã V214H
Giá bán: 55,000 đ
Chỉ phẫu thuật tự tiêu 3/0 vicryl V215H

Chỉ phẫu thuật tự tiêu 3/0 vicryl V215H

Mã sp: Chỉ phẫu thuật tự tiêu 3/0 vicryl V215H
Giá bán: 50,000 đ
Chỉ tự tiêu vicryl 2.0 mã V323H

Chỉ tự tiêu vicryl 2.0 mã V323H

Mã sp: Chỉ tự tiêu vicryl 2.0 mã V323H
Giá bán: 50,000 đ
Chỉ vicryl số 0 mã V334H

Chỉ vicryl số 0 mã V334H

Mã sp: Chỉ vicryl số 0 mã V334H
Giá bán: 50,000 đ
Chỉ phẫu thuật novosyn 2-0

Chỉ phẫu thuật novosyn 2-0

Mã sp: Chỉ phẫu thuật novosyn 2-0
Giá bán: 20,000 đ
Chỉ smi catgut chrom số 1

Chỉ smi catgut chrom số 1

Mã sp: Chỉ smi catgut chrom số 1
Giá bán: 5,000 đ
Chỉ tự tiêu vicryl số 0 mã V340

Chỉ tự tiêu vicryl số 0 mã V340

Mã sp: Chỉ tự tiêu vicryl số 0 mã V340
Giá bán: 35,000 đ
Chỉ vicryl 3/0 mã V784

Chỉ vicryl 3/0 mã V784

Mã sp: Chỉ vicryl 3/0 mã V784
Giá bán: 35,000 đ
Chỉ tự tiêu vicryl số 0 mã w 9141

Chỉ tự tiêu vicryl số 0 mã w 9141

Mã sp: Chỉ tự tiêu vicryl số 0 mã w 9141
Giá bán: 60,000 đ
Chỉ phẫu thuật trustigut plain catgut số 2

Chỉ phẫu thuật trustigut plain catgut số 2

Mã sp: Chỉ phẫu thuật trustigut plain catgut số 2
Giá bán: 15,000 đ
Chỉ daclon 2.0 smi

Chỉ daclon 2.0 smi

Mã sp: Chỉ daclon 2.0 smi
Giá bán: 5,000 đ
Chỉ phẫu thuật smi catgut chrom 2.0

Chỉ phẫu thuật smi catgut chrom 2.0

Mã sp: Chỉ phẫu thuật smi catgut chrom 2.0
Giá bán: 5,000 đ
Chỉ phẫu thuật prolene 5.0

Chỉ phẫu thuật prolene 5.0

Mã sp: Chỉ phẫu thuật prolene 5.0
Giá bán: 70,000 đ
Chỉ 2/0 surgicryl polylactine 910

Chỉ 2/0 surgicryl polylactine 910

Mã sp: Chỉ 2/0 surgicryl polylactine 910
Giá bán: 30,000 đ
Chỉ surgicryl (polyglactine 910) 5.0

Chỉ surgicryl (polyglactine 910) 5.0

Mã sp: Chỉ surgicryl (polyglactine 910) 5.0
Giá bán: 20,000 đ
Chỉ assucryl số 1

Chỉ assucryl số 1

Mã sp: Chỉ assucryl số 1
Giá bán: 5,000 đ
Chỉ thẩm mỹ Prolene 10/0

Chỉ thẩm mỹ Prolene 10/0

Mã sp: Chỉ thẩm mỹ Prolene 10/0
Giá bán: 115,000 đ
Chỉ tự tiêu vicryl số 0 (W9138)

Chỉ tự tiêu vicryl số 0 (W9138)

Mã sp: Chỉ tự tiêu vicryl số 0 (W9138)
Giá bán: 60,000 đ
Chỉ polysorb số 0

Chỉ polysorb số 0

Mã sp: Chỉ polysorb số 0
Giá bán: 30,000 đ
Chỉ phẫu thuật trustigus số 1

Chỉ phẫu thuật trustigus số 1

Mã sp: Chỉ phẫu thuật trustigus số 1
Giá bán: 10,000 đ
Chỉ premilen 4/0

Chỉ premilen 4/0

Mã sp: Chỉ premilen 4/0
Giá bán: 30,000 đ
Chỉ tự tiêu vicryl 4.0 W9113

Chỉ tự tiêu vicryl 4.0 W9113

Mã sp: Chỉ tự tiêu vicryl 4.0 W9113
Giá bán: 50,000 đ
Chỉ tự tiêu Vicryl 3.0 W9120

Chỉ tự tiêu Vicryl 3.0 W9120

Mã sp: Chỉ tự tiêu Vicryl 3.0 W9120
Giá bán: 55,000 đ
Chỉ novosyl 2-0

Chỉ novosyl 2-0

Mã sp: Chỉ novosyl 2-0
Giá bán: 20,000 đ
Chỉ phẫu thuật ethilon 3/0

Chỉ phẫu thuật ethilon 3/0

Mã sp: Chỉ phẫu thuật ethilon 3/0
Giá bán: 5,000 đ
Chỉ Dafilon 2/0

Chỉ Dafilon 2/0

Mã sp: Chỉ Dafilon 2/0
Giá bán: 15,000 đ
Chỉ ethilon số 6

Chỉ ethilon số 6

Mã sp: Chỉ ethilon số 6
Giá bán: 50,000 đ
Chỉ phẫu thuật daclon số 3.0

Chỉ phẫu thuật daclon số 3.0

Mã sp: Chỉ phẫu thuật daclon số 3.0
Giá bán: 5,000 đ
Chỉ phẫu thuật Prolene 7/0

Chỉ phẫu thuật Prolene 7/0

Mã sp: Chỉ phẫu thuật Prolene 7/0
Giá bán: 80,000 đ
Chỉ safil 2/0

Chỉ safil 2/0

Mã sp: Chỉ safil 2/0
Giá bán: 20,000 đ
Chỉ tự tiêu vicryl số 2 mã V348H

Chỉ tự tiêu vicryl số 2 mã V348H

Mã sp: Chỉ tự tiêu vicryl số 2 mã V348H
Giá bán: 65,000 đ
Chỉ khâu thẩm mỹ Premilene 6/0

Chỉ khâu thẩm mỹ Premilene 6/0

Mã sp: Chỉ khâu thẩm mỹ Premilene 6/0
Giá bán: 80,000 đ

Gọi ngay Ngay

 
 
 
Thiết kế website    
 
^ Tro ve dau trang
hublot replica watches