Hỗ trợ trực tuyến
Hotline 1
zalo
0947 633 588
Hotline 2
zalo
0972 633 588
Hotline 3
zalo
0941 500 599
Hotline 4
zalo
0961 500 599
Mr Mạnh (Đà Nẵng)
zalo
0941 038 536
Tuấn Anh (TP.HCM)
zalo
0943 048 558
Tư Vấn Máy Siêu Âm
zalo
0943 500 599
icon-phone
Thống kê truy cập
Sắp xếp:

Chỉ phẫu thuật(53)

Chỉ vicryl 2.0 mã W9121

Chỉ vicryl 2.0 mã W9121

Mã sp: Chỉ vicryl 2.0 mã W9121
Giá bán: 50,000 đ
vicryl 4-0 mã VCP310

vicryl 4-0 mã VCP310

Mã sp: vicryl 4-0 mã VCP310
Giá bán: 55,000 đ
Chỉ vicryl số 2/0 mã V243H

Chỉ vicryl số 2/0 mã V243H

Mã sp: Chỉ vicryl số 2/0 mã V243H
Giá bán: 50,000 đ
Chỉ vicryl số 3/0 mã V423H

Chỉ vicryl số 3/0 mã V423H

Mã sp: Chỉ vicryl số 3/0 mã V423H
Giá bán: 50,000 đ
Chỉ tự tiêu vicryl số 0 mã V225

Chỉ tự tiêu vicryl số 0 mã V225

Mã sp: Chỉ tự tiêu vicryl số 0 mã V225
Giá bán: 35,000 đ
Chỉ vicryl khâu trong 4.0 mã V214H

Chỉ vicryl khâu trong 4.0 mã V214H

Mã sp: Chỉ vicryl khâu trong 4.0 mã V214H
Giá bán: 55,000 đ
Chỉ phẫu thuật tự tiêu 3/0 vicryl V215H

Chỉ phẫu thuật tự tiêu 3/0 vicryl V215H

Mã sp: Chỉ phẫu thuật tự tiêu 3/0 vicryl V215H
Giá bán: 50,000 đ
Chỉ tự tiêu vicryl 2.0 mã V323H

Chỉ tự tiêu vicryl 2.0 mã V323H

Mã sp: Chỉ tự tiêu vicryl 2.0 mã V323H
Giá bán: 50,000 đ
Chỉ vicryl số 0 mã V225H

Chỉ vicryl số 0 mã V225H

Mã sp: Chỉ vicryl số 0 mã V225H
Giá bán: 50,000 đ
Chỉ vicryl số 0 mã V334H

Chỉ vicryl số 0 mã V334H

Mã sp: Chỉ vicryl số 0 mã V334H
Giá bán: 50,000 đ
Chỉ phẫu thuật novosyn 2-0

Chỉ phẫu thuật novosyn 2-0

Mã sp: Chỉ phẫu thuật novosyn 2-0
Giá bán: 20,000 đ
Chỉ phẫu thuật prolene số 0 mã W8430

Chỉ phẫu thuật prolene số 0 mã W8430

Mã sp: Chỉ phẫu thuật prolene số 0 mã W8430
Giá bán: 80,000 đ
Chỉ smi catgut chrom số 1

Chỉ smi catgut chrom số 1

Mã sp: Chỉ smi catgut chrom số 1
Giá bán: 5,000 đ
Chỉ tự tiêu vicryl số 0 mã V340

Chỉ tự tiêu vicryl số 0 mã V340

Mã sp: Chỉ tự tiêu vicryl số 0 mã V340
Giá bán: 35,000 đ
Chỉ vicryl 3/0 mã V784

Chỉ vicryl 3/0 mã V784

Mã sp: Chỉ vicryl 3/0 mã V784
Giá bán: 35,000 đ
Vicryl V316 số 3-0

Vicryl V316 số 3-0

Mã sp: Vicryl V316 số 3-0
Giá bán: 35,000 đ
Chỉ khâu trong vicryl V219 số 3/0

Chỉ khâu trong vicryl V219 số 3/0

Mã sp: Chỉ khâu trong vicryl V219 số 3/0
Giá bán: 35,000 đ
Chỉ tự tiêu vicryl số 0 mã w 9141

Chỉ tự tiêu vicryl số 0 mã w 9141

Mã sp: Chỉ tự tiêu vicryl số 0 mã w 9141
Giá bán: 60,000 đ
Chỉ tự tiêu vicryl plus 3.0 mã VCP316

Chỉ tự tiêu vicryl plus 3.0 mã VCP316

Mã sp: Chỉ tự tiêu vicryl plus 3.0 mã VCP316
Giá bán: 55,000 đ
Chỉ phẫu thuật trustigut plain catgut số 2

Chỉ phẫu thuật trustigut plain catgut số 2

Mã sp: Chỉ phẫu thuật trustigut plain catgut số 2
Giá bán: 15,000 đ
Chỉ daclon 2.0 smi

Chỉ daclon 2.0 smi

Mã sp: Chỉ daclon 2.0 smi
Giá bán: 5,000 đ
Chỉ phẫu thuật smi catgut chrom 2.0

Chỉ phẫu thuật smi catgut chrom 2.0

Mã sp: Chỉ phẫu thuật smi catgut chrom 2.0
Giá bán: 5,000 đ
Chỉ tự tiêu vicryl plus VCP 359 số 1

Chỉ tự tiêu vicryl plus VCP 359 số 1

Mã sp: Chỉ tự tiêu vicryl plus VCP 359 số 1
Giá bán: 65,000 đ
Chỉ phẫu thuật prolene 5.0

Chỉ phẫu thuật prolene 5.0

Mã sp: Chỉ phẫu thuật prolene 5.0
Giá bán: 70,000 đ
Chỉ 2/0 surgicryl polylactine 910

Chỉ 2/0 surgicryl polylactine 910

Mã sp: Chỉ 2/0 surgicryl polylactine 910
Giá bán: 30,000 đ
Chỉ surgicryl (polyglactine 910) 5.0

Chỉ surgicryl (polyglactine 910) 5.0

Mã sp: Chỉ surgicryl (polyglactine 910) 5.0
Giá bán: 20,000 đ
Chỉ surgicryl PGA số 1 (polyglycolic acid)

Chỉ surgicryl PGA số 1 (polyglycolic acid)

Mã sp: Chỉ surgicryl PGA số 1 (polyglycolic acid)
Giá bán: 20,000 đ
Chỉ assucryl số 1

Chỉ assucryl số 1

Mã sp: Chỉ assucryl số 1
Giá bán: 5,000 đ
Chỉ phẫu thuật assucryl lactin 2-0

Chỉ phẫu thuật assucryl lactin 2-0

Mã sp: Chỉ phẫu thuật assucryl lactin 2-0
Giá bán: 5,000 đ
Chỉ Surgicryl 2.0 (polyglactine 910)

Chỉ Surgicryl 2.0 (polyglactine 910)

Mã sp: Chỉ Surgicryl 2.0 (polyglactine 910)
Giá bán: 20,000 đ
Chỉ khâu vết thương surgicryl (polyglactine 910) số 1

Chỉ khâu vết thương surgicryl (polyglactine 910) số 1

Mã sp: Chỉ khâu vết thương surgicryl (polyglactine 910) số 1
Giá bán: 30,000 đ
Chỉ thẩm mỹ Prolene 10/0

Chỉ thẩm mỹ Prolene 10/0

Mã sp: Chỉ thẩm mỹ Prolene 10/0
Giá bán: 115,000 đ
Chỉ tự tiêu vicryl số 0 (W9138)

Chỉ tự tiêu vicryl số 0 (W9138)

Mã sp: Chỉ tự tiêu vicryl số 0 (W9138)
Giá bán: 60,000 đ
Chỉ polysorb số 0

Chỉ polysorb số 0

Mã sp: Chỉ polysorb số 0
Giá bán: 30,000 đ
Chỉ phẫu thuật trustigus số 1

Chỉ phẫu thuật trustigus số 1

Mã sp: Chỉ phẫu thuật trustigus số 1
Giá bán: 10,000 đ
Chỉ premilen 4/0

Chỉ premilen 4/0

Mã sp: Chỉ premilen 4/0
Giá bán: 30,000 đ
Chỉ polysorb 6/0

Chỉ polysorb 6/0

Mã sp: Chỉ polysorb 6/0
Giá bán: 30,000 đ
Chỉ khâu vết thương polysorb 4-0

Chỉ khâu vết thương polysorb 4-0

Mã sp: Chỉ khâu vết thương polysorb 4-0
Giá bán: 15,000 đ
Chỉ phẫu thuật Polysorb 3/0

Chỉ phẫu thuật Polysorb 3/0

Mã sp: Chỉ phẫu thuật Polysorb 3/0
Giá bán: 15,000 đ
Chỉ tự tiêu vicryl 4.0 W9113

Chỉ tự tiêu vicryl 4.0 W9113

Mã sp: Chỉ tự tiêu vicryl 4.0 W9113
Giá bán: 50,000 đ
Chỉ tự tiêu Vicryl 3.0 W9120

Chỉ tự tiêu Vicryl 3.0 W9120

Mã sp: Chỉ tự tiêu Vicryl 3.0 W9120
Giá bán: 55,000 đ
Chỉ polysorb 2/0

Chỉ polysorb 2/0

Mã sp: Chỉ polysorb 2/0
Giá bán: 15,000 đ
Chỉ novosyl 2-0

Chỉ novosyl 2-0

Mã sp: Chỉ novosyl 2-0
Giá bán: 20,000 đ
Chỉ phẫu thuật Vicryl 6/0 W9552

Chỉ phẫu thuật Vicryl 6/0 W9552

Mã sp: Chỉ phẫu thuật Vicryl 6/0 W9552
Giá bán: 55,000 đ
Chỉ phẫu thuật ethilon 3/0

Chỉ phẫu thuật ethilon 3/0

Mã sp: Chỉ phẫu thuật ethilon 3/0
Giá bán: 5,000 đ
Chỉ phẫu thuật safi số 1

Chỉ phẫu thuật safi số 1

Mã sp: Chỉ phẫu thuật safi số 1
Giá bán: 30,000 đ
Chỉ Dafilon 2/0

Chỉ Dafilon 2/0

Mã sp: Chỉ Dafilon 2/0
Giá bán: 15,000 đ
Chỉ ethilon số 6

Chỉ ethilon số 6

Mã sp: Chỉ ethilon số 6
Giá bán: 50,000 đ
Chỉ phẫu thuật daclon số 3.0

Chỉ phẫu thuật daclon số 3.0

Mã sp: Chỉ phẫu thuật daclon số 3.0
Giá bán: 5,000 đ
Chỉ phẫu thuật Prolene 7/0

Chỉ phẫu thuật Prolene 7/0

Mã sp: Chỉ phẫu thuật Prolene 7/0
Giá bán: 80,000 đ
Chỉ safil 2/0

Chỉ safil 2/0

Mã sp: Chỉ safil 2/0
Giá bán: 20,000 đ
Chỉ tự tiêu vicryl số 2 mã V348H

Chỉ tự tiêu vicryl số 2 mã V348H

Mã sp: Chỉ tự tiêu vicryl số 2 mã V348H
Giá bán: 65,000 đ

Gọi ngay Ngay

 
Thiết kế website        
 
 
 
^ Về đầu trang
hublot replica watches